CatSalut. Servei Català de la Salut

Què és GeCoFarma?

Font :GeCoFarma

Tags : gecofarma

Data de publicació : 08/05/2014

El CatSalut, el Servei Català de la Salut, amb la col·laboració d’Antares Consulting, ha desenvolupat la plataforma GeCoFarma, que té la voluntat d’integrar tot el coneixement disponible estatal i internacional sobre la Prestació Farmacèutica.

GeCoFarma neix amb l’objectiu que tots els professionals relacionats amb la Prestació Farmacèutica puguin beneficiar-se del coneixement i les experiències que s’hi recullen, aplicant-les a la seva tasca professional. En definitiva, la plataforma vol millorar la coneixença de la Prestació Farmacèutica i, en base a això, optimitzar la presa de decisions.

GeCoFarma és una eina orientada principalment a gestors públics i sanitaris, així com als professionals de la salut però també pot resultar interessant pels usuaris finals del sistema sanitari, els pacients.

  • Gestors públics. Professionals amb capacitat de decisió i d’influència en la planificació, el finançament i l’ús de la Prestació Farmacèutica pública.
  • Gestors sanitaris. Professionals del sistema de salut amb càrrecs de gestió de recursos: gerents d’hospitals públics o privats, gerents d’unitats d’hospitals i directius de laboratoris farmacèutics i companyies distribuïdores.
  • Professionals de la salut. Farmacèutics, metges, infermers i altres professionals de la salut que pertanyen a quatre àmbits: Atenció Primària, Atenció Especialitzada, Atenció Sociosanitària i Salut Mental.
  • Pacients. Tot i que la plataforma no es dirigeix de manera específica a aquest col·lectiu, els pacients també poden fer-la servir.

GeCoFarma es vehicula a través d’un portal web i de les xarxes socials, però també a través d’altres activitats, com sessions de treball al voltant de temes d’interès, per tal d’establir una xarxa activa de professionals implicats amb la prestació farmacèutica.

Un projecte liderat per CatSalut

 

 

i la col·laboració d'

CatSalut

Workshop

  • - [06-07-16] Registres de pacients i de resultats en salut
  • - [17-06-15] Formes innovadores per a la introducció de la innovació terapèutica