CatSalut. Servei Català de la Salut

Prestació farmacèutica

Enfocament temàtic i àrees terapèutiques prioritàries

Font :GeCoFarma

Tags : temàtica, arèes terapèutiques

Data de publicació : 07/05/2014

ENFOCAMENT TEMÀTIC

La plataforma engloba el coneixement generat en l’àmbit estatal i internacional relacionat amb la Prestació Farmacèutica, entesa com el conjunt d’actuacions encaminades a que els pacients rebin de forma adequada a les seves necessitats clíniques el tractament farmacoterapèutic que precisin, finançat parcial o totalment pel sistema sanitari públic.

Els elements relacionats amb la Prestació Farmacèutica s’englobaran dins de quadre grans categories:

 • Oferta i preus
 • Gestió i finançament
 • Procés farmacoterapèutic
 • Resultats

Dins d’aquestes categories, es tractaran un ampli ventall de temes relacionats amb la Prestació Farmacèutica i que agruparem en una sèrie de subcategories.

 

 

ÀREES TERAPÈUTIQUES PRIORITÀRIES

 

Gecofarma se centra en una sèrie d’àrees terapèutiques, en un principi. No obstant això, no es descarta incloure altres qüestions que hi tinguin relació quan es consideri adient.


Aquestes àrees terapèutiques seran:

 • Geriatria
 • Salut mental i neurociències
 • Oncologia
 • Malalties víriques / infeccioses
 • Reumatologia
 • Malalties minoritàries
 • Malalties cròniques
 • Transplants

Workshop

 • - [06-07-16] Registres de pacients i de resultats en salut
 • - [17-06-15] Formes innovadores per a la introducció de la innovació terapèutica