CatSalut. Servei Català de la Salut

Us oferim totes aquelles lleis i normatives europees o estatals actualitzades i categoritzades que condicionen i tenen impacte sobre l’oferta de medicaments, els seus preus i el seu reemborsament. També s'inclouen aspectes relacionats amb la farmacovigilància.

La regulació té a veure amb les mesures que prenen les autoritats sanitàries i que incideixen en el preu dels medicaments finançats pel sistema sanitari públic. Els continguts d’aquesta secció s’ofereixen com a punt de partida i suport per a la presa de decisions en aquest àmbit.


Efecte del copagament en el compliment terapèutic en pacients amb síndrome coronària aguda

Efecte del copagament en el compliment terapèutic en pacients amb síndrome coronària aguda

Font :Heart

Tags : cardiologia, copagament, compliment

Data de publicació : 26/04/2017

El compliment terapèutic després d'una síndrome coronària aguda (SCA) pot ser subòptim, fins i tot, quan el pacient està exempt de copagament.

Més continguts :

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Workshop

  • - [06-07-16] Registres de pacients i de resultats en salut
  • - [17-06-15] Formes innovadores per a la introducció de la innovació terapèutica