CatSalut. Servei Català de la Salut

Us oferim totes aquelles lleis i normatives europees o estatals actualitzades i categoritzades que condicionen i tenen impacte sobre l’oferta de medicaments, els seus preus i el seu reemborsament. També s'inclouen aspectes relacionats amb la farmacovigilància.

La regulació té a veure amb les mesures que prenen les autoritats sanitàries i que incideixen en el preu dels medicaments finançats pel sistema sanitari públic. Els continguts d’aquesta secció s’ofereixen com a punt de partida i suport per a la presa de decisions en aquest àmbit.


Biosimilars en oncologia: Guia per a clínics

Biosimilars en oncologia: Guia per a clínics

Font :Cancer Treatment Reviews

Tags : biosimilars, nous medicaments, prescripció

Data de publicació : 24/11/2016

Els medicaments biosimilars tenen el potencial de poder ser accessibles globalment i de generar estalvis per al sistema sanitari. Properament, arribaran al mercat els biosimilars de rituximab, trastuzumab i bevacizumab.

Més continguts :

  • 1
  • 2
  • 3

Workshop

  • - [06-07-16] Registres de pacients i de resultats en salut
  • - [17-06-15] Formes innovadores per a la introducció de la innovació terapèutica