Si no veieu correctament aquest butlletí, cliqueu aquí
# 10

Newsletter Gecofarma

Generant Coneixement sobre la Prestació Farmacèutica

CatSalut. Servei Català de la Salut

de 2015 Imprimeix | Butlletins anteriors

Enllaços relacionats


Comparteix a...

  • Medicaments

  • Butlletins DS

  • La meva salut
 
Font : Office of Health Economics (OHE)
Tags : cost-efectivitat, nice, avac, finançament de medicaments
Data de publicació: 20/03/2015

 

L'article segueix amb la controvèrsia provocada per l'estudi de Claxton et al. que valorava el llindar de cost-efectivitat del NICE i concloïa que era necessari rebaixar-lo dràsticament per ser cost-efectiu. En aquesta entrada, es destaquen dues de les rèpliques (Barnsley et al. i Raftery) que consideren que l'estudi de Claxton et al. parteix de massa suposicions i que no es disposa de prou dades per considerar els seus resultats concloents.

Font : Therapeutics and Clinical Risk Management
Tags : selecció de medicaments, ús de medicaments, comissió farmacoterapèutica, protocol farmacoterapèutic
Data de publicació: 13/03/2015

 

Estudi observacional retrospectiu (maig 2007 - abril 2010) que analitza el procés de selecció i d'avaluació de nous medicaments realitzat per la comissió de farmàcia i terapèutica d'un centre hospitalari, i el grau de seguiment de la prescripció dels medicaments oncològics d'acord amb els criteris clínics establerts per la comissió.

Font : National Institute for Health Research (NIHR)
Tags : cost-efectivitat, nice, nhs, finançament de medicaments, nous medicaments
Data de publicació: 06/03/2015

 

L'estudi valora el llindar de cost-efectivitat del NICE com a mètode per determinar si un nou medicament és cost-efectiu, i considera el cas de medicaments de preu elevat que provoquen una redistribució en el pressupost destinat al finançament dels medicaments. Fins a quin punt són realment cost-efectius aquests medicaments?

Font : PortalFarma
Tags : farmàcia comunitària, declaración de córdoba, professió farmacèutica
Data de publicació: 23/02/2015

 

Cada cop més iniciatives posen de manifest la voluntat que té la farmàcia comunitària per posicionar-se com un agent de salut actiu més dins del SNS. La “Declaración de Córdoba” n'és un exemple.

Font : Correo Farmaceutico
Tags : millor iniciativa, farmàcia, correo farmaceutico
Data de publicació: 16/02/2015

 

Correo Farmacéutico ha escollit GeCoFarma com a una de les Millors Iniciatives de la Farmàcia 2014 en l’àmbit de la gestió.

Generalitat de Catalunya Departament de Salut Servei Català de la Salut
ISSN: 2339-9538
Dipòsit Legal: B 10512-2014

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat anomenat Trameses d'informació i inscripcions del Gencat, la finalitat del qual és trametre la publicació que el ciutadà ha requerit.


L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via Laietana, 14, 3r, 08003 Barcelona.